LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Bērni E4E6 Juvenile E4E6 Back

List Male partner Female partner Rank/Age Club Country
1 Dīns Riekstiņš Arina Kitajeva E6 / 2007 Dance4U Latvia
2 Aleksandrs Samardžijevs Anastasija Bogačova E6 / 2008 Deju studija "7" Latvia